Projekt 'Godtfolk i Mariager'

Små bronzeskulpturer til byen

Kunst kan som bekendt ofte have en stærk symbolsk og uddybende funktion på det sted, den befinder sig. Den kan med sine særlige virkemidler fortælle og perspektivere en fortælling om stedet. På den måde kan kunst aktivere mentale tråde til fortid, nutid og fremtid. Det kan fx være i form af skulpturer, der gestalter mennesker, der forbindes med stederne - og ikke kun konger eller kendte offentlige personligheder, men også – som i dette projekt – lokale borgere, der har haft deres liv og færden her og tilført stedet en betydning, som er værd at bringe videre. På den måde kan kunst være en meget stærk faktor i vores erindring - den kan fastholde, styrke og bære fælles historie videre.

Med tiden kan denne type kunst miste sin relevans for stedet, hvis ingen længere husker historierne og dermed heller ikke forbinder dem med stedet. Det tager projektet højde for ved at skulpturerne, der indgår i det samlede projekt, alle åbner op for adgang til internettet (QR-koder/App), hvor hver enkelt skulpturs betydning uddybes og perspektiveres.

Målgruppen er byens borgere - børn, unge og voksne - og byens gæster.

Skulpturen vil indgå i de guidede byture, som byens guider hvert år arrangerer for de tusinder af gæster, der kommer for at opleve og få viden om byens historie.

Det er arbejdsgruppens mål at få opstillet en del bronzeskulpturer af Mariagerborgere rundt om i byens historiske centrum, hvor de kan bidrage til at fortælle den gamle købstads historie. Det er gruppens endelige mål at formidle Mariager som ”Byen med de mange små skulpturer".

 

'Godtfolk' betyder i denne sammenhæng borgere (afdøde), som har haft en rolle i byen, på en sådan måde, at de stadig er kendte i form af erindringer og fortællinger.

Hver figur vil på sigt også bidrage til ruter gennem byen, en form for wayfinding.  Hver figur udstyres med en kort forklaring og via QR/App suppleres med yderligere fortællinger om den enkelte på Nettet. På denne måde gives et nyt og tidssvarende perspektiv på byens historie.

Vi vil gerne komme op på en del figurer, så byens historie på denne måde bliver belyst fra 1400-tallet til op i dette århundrede.

Kunstformen er bronzeskulpturer, helfigurer med portrætlighed, som forestiller personligheder valgt via Facebook af byens borgere.

 

Ved projektets start bad vi på Facebook om forslag til personer, der kunne portrætteres som skulpturer. Nogle af forslagene nyder mere opbakning end andre.

Grundidéen her er, at de figurer, som portrætteres, samtidig fortæller en historie om Mariager.

De foreslåede figurer er
  • Evald Olesen, byens markedsudråber fra 1940 til først i 90'erne. ER REALISERE. Står på Mariager Torv foran det Gamle Rådhus.
  • Sødisbakke-borgeren Niels Christensen Nøhr.  ER REALISERET. Står på Løvetorvet, Østergade 6-8
  • Jacobine - ejer af manufakturforretningen 'Fru Anders Nielsen' på Torvet i Mariager i 55 år.
  • Aage Vestergaard Larsen. Begyndte med at samle plast op rundt omkring på gårdene. Virksomheden nu anerkendt, prisbelønnet plastindvindingsvirksomhed.
  • Kagekonen/Kurvekonen fra Ho-højhuset. Fattig kone alene med fire børn. Gik rundt i byen og solgte kager. Smed Ingvard Johansen. Stilfærdig, hårdt arbejdende smed. Leder af modstandsgruppen i Mariager, som tog over efter Hvidstengruppen.
  • Francisco Maro Tetens - som16-årig  kaptajn på kaperskib, som overfaldt englændere. Engelsk fangenskab. Senere dekoreret som spion. Karriere som toldinspektør, endte med at være etatsråd.
  • Pastor Schrøder. Temperamentsfuld præst.
  • Mariagers Rose - pigen, der frelste Mariager fra svensken.
  • Mariager Klosters sidste abbedisse, Hildeborg Lycke. 

Projektet nyder stor opbakning fra byens borgere. Således er d.d. 602 borgere ud af byens 2500 med i støttegruppen under Facebook. Der gives løbende private donationer til projektet og vi regner med også fremover at kunne få støtte fra lokale fonde og foreninger. 

Godtfolk i Mariager